Styrelsen

 

Ordförande: Hans Ottosson

Sekreterare: Paula Enler Skyttberg

Ordinarie ledamöter:

Jack Berg

Marina Sylvin

Magnus Danielsson

Suppleanter:

Yuna Bergquist

Tuija Forsberg:

 

Valberedning:

Sammankallande: Anders Risling

Ord ledamot : Ellen Iacobeus

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.